KVM 参照サイト メモ

第2回 KVMの導入と基本的な使い方
UbuntuのKVMで試す仮想化環境
KVM on ubuntu
Ubuntu + KVM + libvirt で仮想化
Ubuntu で KVM (Kernel-based Virtual Machine)
libvirt
Virtual Machine Manager
[PR]